25/12/2017

Marketing Online

บริการโปรโมทเว็บติดหน้าแรกด้วย Google Adwords

ราคาเริ่มต้นงาน Google Ads

ลำดับ ราคาค่าจัดการKeyword
13,000-5,000 บาท1-3 Key
26,000-10,000 บาท4-6 Key
315,000-20,000 บาท7-9 Key
425,000-30,000 บาท10-12 Key

ค่าโฆษณาขั้นต่ำ 300 บาท/วัน = เดือนละ 9,000 บาท/ 30 วัน

*** การวิเคราะห์จากของ 7 วันที่ผ่านมาแล้ว***


 

บริการบริหารโฆษณาผ่าน Facebook Ads Services

ราคาเริ่มต้นงาน Facebook Ads

ลำดับ ราคาค่าจัดการKeyword
13,000-5,000 บาท1-3 Key
26,000-10,000 บาท4-6 Key
315,000-20,000 บาท7-9 Key
425,000-30,000 บาท10-12 Key

ค่าโฆษณาขั้นต่ำ 300 บาท/วัน = เดือนละ 9,000 บาท/ 30 วัน