Numplus

Numplus

ความแตกต่างระหว่าง Windows Hosting กับ Linux Hosting

หากเราเลือกใช้งาน web hosting ที่ไม่เหมาะสมกับเว็บไซต์ของเรา ก็อาจจะทำให้เว็บไซต์ของเราไม่เป็นที่น่าสนใจ หรืออาจจะทำให้ข้อมูลในเว็บไซต์ผิดพลาดได้