การตั้งค่า Group E-mail

การตั้งค่า Group E-mail สามารถตั้งค่าได้ดังนี้
1) ไปที่ Settings แล้วเลือกเมนู Mailing Lists>New

2) กรอกข้อมูลใส่ชื่อตามที่ต้องการแล้วกด Save

3) เลือก Group ที่ต้องการแล้วกด Edit

4) ไปที่ Manage แล้วเลือก Subscribers

5) เลือก New และเพิ่มอีเมลที่ต้องการครั้งละ 1 อีเมลก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ

6) ให้สังเกตุ ดังภาพด้านล่าง หากต้องการให้ลูกค้าส่งหาคนใน Group โดยส่งหา Mail ที่ตั้งค่าไว้ User เดียว แล้ว Mail จะเข้าทุกคนที่อยู่ใน Group Mail นี้