การบล็อคหรือลบอีเมลที่มาจากโดเมน

1.เลือก Setting

2.เลือก My Setting > Filtering > Content Filtering

3.เลือก New

4. ติ๊กที่ From specific addresses และ From specific domains และกด Next

5.ทำตาม 5.1 ,5.2 และ กด Next

     5.1 ใส่ชื่อผู้ใช้ที่ต้องการบล็อค

     5.2 ใส่ชื่อโดเมนเนมของเมลล์นั้น เช่น numplus.com

6.

      6.1 ใส่ชื่อผู้ใช้ที่บล็อค

      6.2 เลือก Move message และ choice ที่ต้องการ

      6.3 กด Save