การ Transfer Domain หรือ การย้ายโดเมน

ขั้นตอนการ Transfer จากผู้ให้บริการรายเก่าไปยังผู้ให้บริการรายใหม่มีดังนี้

 1. เมล์แจ้งไปที่ผู้ให้บริการปัจจุบัน เพื่อขอให้ทางผู้ให้บริการดำเนินการดังนี้
  • ขอคีย์ Authorize Code
  • ปลด Lock โดเมน
  • เปลี่ยน Admin Email ใน Admin Contract เป็นของตัวเองหรือของผู้

ให้บริการใหม่

 

 1. เมื่อได้รับเมล์จากผู้ให้บริการเก่า ให้ FW เมล์นั้นไปที่ผู้ให้บริการใหม่เพื่อทำการ Request ขอย้ายออก

 

 1. หลังจากได้ทำการ Request ไป จะใช้เวลาในการ Transfer ทั้งสิ้น 7 วัน

 

หมายเหตุ

 • Authorize Code คือคีย์ใช้ยืนยันในการขอ Transfer โดเมน
 • หากโดเมนอยู่ในสถานะ Lock จะไม่สามารถ Transfer ได้
 • ในขั้นตอนการ Transfer จะมี Email ส่งไปที่ Admin Email เพื่อให้ใส่ Authorize Code
 • วิธีการดู Contact ต่างๆของโดเมนสามารถดูได้จาก Web Whois เช่น

whois.icann.org

 • โดเมนต้องไม่หมดอายุ เช่น หากเหลือเวลาแค่ 3-4 วัน จะหมดอายุ ให้ทำการต่ออายุก่อน Transfer เพื่อไม่ให้โดเมนหมดอายุในระหว่างการ Transfer

แต่เมื่อย้ายไปที่ใหม่แล้วจะต้องเสียค่าต่ออายุอีก 1ปี ทำให้โดเมนมีอายุ 2 ปี

*ของเดิม 1ปี + ย้ายไปที่ใหม่แล้วต่ออายุอัตโนมัติ 1ปี

 • หากผู้ให้บริการทั้ง 2 เป็น Reseller ของ Nic (Registar) เดียวกัน สามารถ

ขอรหัส reseller ของผู้ให้บริการรายใหม่ แล้วส่งให้ผู้บริการเดิม เพื่อทำการ Transfer ได้เลย