ระหว่าง POP กับ IMAP ต่างกันอย่างไร

 การใช้งาน MS Outlook ก่อนใช้งานได้นั้นต้องมีการ Setup Account ก่อนซึ่งในขั้นตอนการเพิ่มEmail Account ลงในโปรแกรมจะมีขั้นตอนถามวิธีการติดต่อ ระหว่างแบบ POP3 กับแบบ IMAP ที่เห็นในโปรแกรม แล้วทั้งสองอย่างนี้คืออะไร แตกต่างกันตรงไหน

POP3 ย่อมาจาก Post Office Protocal 3

การทำงานของ POP3

 1. 1. POP3 จะทำการดาวน์โหลด Email ทั้งหมดจาก Mail Server มาเก็บไว้ในเครื่อง
 2. 2. เมื่อทำการ Download เรียบร้อย สามารถลบอีเมล์ที่มีอยู่ใน Mail Server ออกหรือ

จะเก็บไว้สักระยะเวลานึง แล้วถึงจะลบอีเมล์ออกจาก Mail Server ขึ้นอยู่กับว่าเราจะ

ตั้งใน MS Outlook อย่างไร

 1. 3. หลังจากที่ Download Email แล้วโปรแกรมจะตัดการเชื่อมต่อกับ Mail Server

 

ข้อดีของ POP3

 1. 1. การ Download Mail มาเก็บไว้ที่เครื่อง Client หรือ PC ที่เราใช้เป็นการ Backup Mail

อีกทางหนึ่ง โดยเราสามารถ Backup ผ่าน MS Outlook หรือโปรแกรม Mail Client อื่น

 1. 2. ไม่เปลืองพื้นที่การเก็บ Email ใน Server กรณีที่เห็นชัดสุดเลยคือระบบ Hosting ที่ได้พื้นที่

เก็บทุกอย่างตาม Plan ที่ซื้อ เนื่องจากสามารถตั้งลบ Email บน Mail Server ได้

 

ข้อเสียของ POP3 

 1. 1. หากใน MS Outlook ตั้งให้ลบ Email ออกจาก Mail Server จะไม่สามารถเข้าไปเช็ค Email ที่ Mail Server ได้เนื่องจากได้ทำการลบไปแล้ว และหากเครื่องผู้ใช้ที่ดึงเมล์มาเก็บไว้พัง เท่ากับว่าไม่สามารถเอา Email กลับมาได้เลย
 2. 2. การจัดการ Email บนเครื่องผู้ใช้เช่น Sent , Delete , FW Email จะไม่มีผลกับ Mail Server

 

IMAP ย่อมาจาก Internet Message Access Protocal

การทำงานของ IMAP

 1. 1. เมื่อใช้ระบบนี้ ทาง Email Server จะส่ง Head (หัวข้อเรื่อง) ให้กับโปรแกรม MS Outlook แต่จะยังไม่ได้ Download Email ลงในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
 2. 2. เมื่อผู้ใช้ เปิดดูอีเมล์ MS Outlook ถึงจะทำการ Download Email มาที่เครื่องคอมพิวเตอร์
 3. 3. เมื่อผู้ใช้งานจัดการ Email เช่น Send , Delete , FW Email โปรแกรมจะส่งค่าการกระทำนั้น

ไปยัง Mail Server เพื่อให้ Email ใน Server ถูกจัดการตามที่ผู้ใช้ต้องการ

ข้อดีของ IMAP

 1. 1. สามารถอ่านอีเมล์ได้จากที่ไหนก็ได้ หรือคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้ เนื่องจากข้อมูลอีเมล์จะอยู่ใน Email Server ตลอดเวลา
 2. 2. การจัดการอีเมล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ จะมีผลกับ Mail Server ทั้งหมด

 

ข้อเสียของ IMAP

 1. 1. เสียเวลาในการเชื่อมต่อเพราะ IMAP จะดึงแค่ Head ของ Email มาก่อน เมื่อเปิดอ่าน จึงจะทำการ Download Email เท่ากับเครื่อต้องทำซ้ำ 2 รอบ
 2. 2. มีโปรแกรมที่ใช้งานระบบนี้ได้น้อยกว่าแบบ POP
 3. 3. Mail Server บางตัวไม่รองรับการเชื่อต่อแบบ IMAP

 

 

สรุป

 • ในการใช้ MS Outlook IMAP ทำงานรวดเร็วกว่า POP3 เพราะ IMAP ดึงแค่หัวข้อเรื่อง แต่POP3จะต้องทำการ Download Email ทั้งหมดมาก่อนถึงจะดูได้ ถ้า Email มีขนาดใหญ่หรือมีไฟล์แนบขนาดใหญ่ จะทำให้ใช้เวลานาน และจะอ่าน Email ฉบับอื่นก่อนก็ไม่ได้

 

 • การใช้งาน POP3 เป็นแบบ One Way คือรับ Email มาจาก Server แล้วเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ แต่ IMAP จะเป็น Two Way คือเมื่อเราลบ Email ใน Outlook ทาง Server จะลบ Email นั้นด้วย หรือส่งเมล์ใน Outlook ใน Server มี Mail ที่ส่งใน Send item ทำให้สะดวก ทุกอย่างใน Mail Server จะเหมือนใน MS Outlook