ราคา iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR

iPhone Xs

$999 หรือราว 33,000.- (64GB)

$1,149 หรือราว 38,000.- (256GB)

$1,349 หรือราว 44,000.- (512GB)

*ราคาต่างประเทศ (ยังไม่รวมภาษี) ณ วันที่ 19 ก.ย. 61

iPhone Xs Max

$1,099 หรือราว 36,000.- (64GB)

$1,249 หรือราว 41,000.- (256GB)

$1,449 หรือราว 47,000.- (512GB)

*ราคาต่างประเทศ (ยังไม่รวมภาษี)ณ วันที่ 19 ก.ย. 61

iPhone Xr

$749 หรือราว 25,000.- (64GB)

$799 หรือราว 26,000.- (128GB)

$899 หรือราว 29,000.- (256GB)

*ราคาต่างประเทศ (ยังไม่รวมภาษี)ณ วันที่ 19 ก.ย. 61