วิธีการใช้งาน Webmail

  1. Login เข้า Plesk แล้วเลือกที่ Mail
  2. เลือกที่ E-mail Address แล้วเลือก  Create Email Address
  3. ดำเนินการ ใส่ User ที่ต้องการและกรอกข้อมูล แล้วกด ok ก็จะได้ E-mail ใหม่ที่เพิ่ม
  4. การ Login เข้า webmail โดยใส่ URL เป็น Webmail.(ชื่อโดเมน )เช่น webmail.numplus.com

  5. ดำเนินการ Login  แล้ว ระบบจะเข้ามาที่ mail ของท่าน ดังภาพ