แจกแอปพลิเคชัน ฟรี! สำหรับสาวก IOS

RememberME

เป็น Application ที่ช่วยบันทึกความจำต่างๆ รวมถึงการประชุมนัดสำคัญต่างๆให้กับผู้ใช้งาน

Remember
บันทึกความจำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประชุม เรื่องทั้วๆ เป็นเครื่องมือที่ช่วยบันทึกความจะแทน สมุดบันทึก

Invitation
ในการสร้างนัดหมายผู้ใช้งานสามารถช่วยเพื่อนๆ ผ่านทาง Email และจะรายชื่อเพื่อนใน Tag

Notification
การแจ้งเตื่อนเรื่องของการนัดหมายที่มาจากเพื่อนๆ ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่า จะตอบรับได้ และทำให้เพื่อนที่ชวนทราบว่าเราไปหรือไม่ไป

Alarm Clock
มีระบบการเตื่อนเมื่อจะถึงนัดหมายที่ตั้งไว้

MyMemo
ประวัติการบันถึงความจำย้อนหลังต่างๆ ของผู้ใช้งาน