แจ้งเตือน E-mail Spam !!!

E -mail SPAM !!

เนื่องจากมีการส่งเมล์ปลอม เมล์หลอกลวงระบาดอย่างหนักในช่วงนี้  เช่น แจ้งว่าบัญชีอีเมลของคุณถูก hack หรือพื้นที่เมล์เต็ม บัญชีอีเมล์ จะถูกระงับ ให้จ่ายเงิน หรือ กด link ที่ระบุในเมล์ เพื่อป้องกันการถูกระงับ และไม่สามารถใช้งานได้

แนะนำว่าหากท่านได้รับเมล์ประเภทเบื้องต้นให้เช็คว่าส่งมาจากผู้ให้บริการ E-mail ที่ท่านใช้บริการอยู่หรือไม่ หากไม่ใช่หรือไม่แน่ใจสามารถสอบถามกับทางผู้ให้บริการ หรือหากชื่อผู้ส่งเป็นของผู้ให้บริการ แต่ชื่อบัญชีไม่ใช้ให้สันนิษฐานว่าหลอกลวง

วิธีเช็คชื่อบัญชี หากใช้ outlook ชื่อบัญชีผู้ส่งจะแสดงอยู่แล้ว หากไม่ได้ใช้ให้ทำการ click ขวาที่ชื่อผู้ส่ง เพื่อดูชื่อบัญชี

สำคัญ ห้ามกด link ใดๆในเมล์ ตามที่เนื้อหาเมล์บอก จะทำให้ติด Malware ได้

Mail Server มีระบบ security แต่การทีมีเมล์หลุดไปถึงผู้รับได้ อาจเกิดจากบัญชีของผู้ส่งต่างประเทศถูก hack และบัญชีนั้นไม่ได้ถูก Blacklist จากต่างประเทศ จึงทำให้บัญชีนั้นมาส่งเมล์หลอกลงมาถึงผู้รับได้