การ Upload ไฟล์ ผ่าน Control Panel Plesk

  1. เปิด Browser ที่ช่อง URL พิมพ์ https://ชื่อโดเมน:8443 เพื่อเปิดหน้า Login

*ใส่ User/Password ตามเอกสารที่ได้รับ

หมายเหตุ    –   8843 คือ Port ของ Plesk

  • สามารถใช้ IP Host แทนชื่อโดเมนก็ได้

2. เมื่อ Login ด้วย user/pass ที่ได้รับไปจะพบกับหน้าจัดการของ Control Panel ที่แถบเมนูด้านซ้ายเลือกที่ Files

      3.จะพบกับหน้า File Manager เลือกที่โฟลเดอร์ httpdocs ซึ่งเป็นโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์และโฟลเดอร์ต่างๆใน Website หน้าตาเหมือนตอนใช้ FTP

จากนั้นกดที่ปุ่ม Upload ตามรูป จะเป็นการ Browse ไปที่ Folder ในเครื่อง เพื่อหาไฟล์ที่ต้องการ Upload แต่หากต้องการ Upload ไฟล์ไปใส่ Path อื่นให้เลือกเปิดโฟลเดอร์ทางฝั่งขวาก่อนที่จะ Upload ไฟล์ไปใส่ แล้วค่อยกดปุ่ม Upload

 

ตัวอย่าง

 

การ Download ไฟล์ ผ่าน Control Panel Plesk

  1. เลือกไฟล์ที่ต้องการ Download โดยการทำเครื่องหมายถูกที่ช่องหน้าไฟล์นั้น
  2. เลื่อน Scorbar ไปทางขวาสุด (เนื่องจากหน้าต่างโชว์ไม่เต็มหน้า) จะพบกับปุ่ม ให้กดที่ปุ่มแล้วจะมีเมนูขยายออกมาให้เลือก Download